Meerderheid Raad zegt Ja tegen uitwerken voorkeursscenario met verplaatsing Nieuwe Kei

foto (96 dpi): links de St Jozef School rechts het oude gemeentehuis.

Op dinsdag 22-9-2015 werd het raadsvoorstel om het voorkeursscenario, waarbij een cultureel en ontmoetingscentrum in St Jozef school ondergebracht gaan worden, verder uit te werken met 9 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.

De oppositie partijen VVD en PvdA kwamen voor deze stemming nog met een amendement waarin ze voorstelde om ook de andere scenario's uit te werken met name op het gebied van de financiŽle paragraaf, risico's en de maatschappelijke gevolgen ervan in beeld te brengen.  De coalitie partijen hadden daar duidelijk geen trek in waardoor dit amendement werd verworpen met 9 stemmen tegen en 4 stemmen voor. Alle partijen lieten tijdens het debat wel doorschemeren dat de (financiŽle) haalbaarheid wel goed getoetst moet worden. Wethouder Antonis gaf aan binnen enkele maanden duidelijkheid te hebben over het financiŽle plaatje.  Tijdens de commissievergadering, twee weken eerder, gaf hij nog aan dat er pas in 2016 meer duidelijkheid zou zijn over de grootte van deze investering.

De conclusie die ik zelf trek is dat de bouw van de 40 seniorenwoningen en de 28 verpleeghuiskamers sowieso doorgang zullen vinden maar of de gezamelijke ontmoetingsruimte van het Wooninc. Plus gebouw in de St Jozef school wordt ondergebracht blijft een vraagteken.

Overigens deelde Wooninc. mij mede dat bij alle Wooninc. Plus seniorenwoningen de gezamelijke ontmoetingsruimte in het Senioren complex zelf is gevestigd. Het op dit moment onzekere karakter of er nieuwe Kei in de St Jozef school gaat komen met ontmoetingsruimte voor de bewoners van de Senioren ruimte, zal de bouw van de seniorenwoningen niet belemmeren. De ontmoetingsruimte komt dan gewoon ook in het appartementencomplex.

 Tijdens de inloopmarkt werd in ieder geval wel duidelijk dat de belangstelling naar de Seniorenwoningen groot is.

Een voorzichtige schatting is dat ruim 200 belangstellende de inloopmarkt bezochten.

 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.