College B&W nemen definitief besluit: fratersklooster en nabij gelegen Bedaux panden NIET aan te wijzen als gemeentelijk monument

fratersklooster reusel

foto (96 dpi):  het voormalige fratersklooster

Het college van B&W heeft op 6 oktober 2015 besloten om de  Bedaux panden inclusief het fratersklooster aan de Groeneweg in Reusel definitief niet afzonderlijk en niet als ensemble aan te wijzen als gemeentelijk monument.  

Het college neemt het uitgebrachte advies van de monumentencommissie niet over om

-de eigendomsrechten van betrokkene te respecteren

-en bij mogelijke nieuwbouw op de plaats van het fratersklooster de nodige aandacht al te besteden aan de beeldkwaliteit. Het college wil de ruimtelijke kwaliteit niet borgen door het aanwijzen van het fratersklooster als gemeentelijk monument maar door dit te borgen in een beeldkwaliteitsplan.

Het borgen van cultuurhistorisch erfgoed wordt door dit definitief besluit overgelaten aan de eigenaar/zakelijk gerechtigde.

Woningstichting de Zaligheden uit Eersel, eigenaar van het fratersklooster, reageert verheugt op het genomen besluit. In Eersel liggen al plannen op de tekentafel voor grondgebonden (senioren)woningen op deze locatie.

In 2012 was er al veel commotie over het fratersklooster na het afgeven van een sloopvergunning aan de woningstichting.  Uitvoerige berichtgeving hierover met video klik hier

Overigens bestaat de mogelijkheid nog voor belanghebbende om tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen.

 

 

 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.