Michel Simons stopt als gemeenteraadslid PvdA in Reusel-De Mierden (persbericht PvdA)

foto (96 dpi): Michel Simons

Michel Simons, sinds maart 2014 gemeenteraadslid voor de fractie van de PvdA in de gemeente Reusel-De Mierden, heeft besloten zijn raadszetel op te geven.

De combinatie van zijn drukke werkzaamheden zijn niet te combineren met het raadswerk. Hierdoor kan hij zich niet voor de volle 100% voor het raadswerk en de inwoners van Reusel-De Mierden blijven inzetten. Michel geeft aan: “Om mijn rol als raadslid goed in te vullen, moet ik de ruimte en tijd hebben om actief mensen, wijken en organisaties te kunnen bezoeken, deel te nemen aan overleggen en het bestuderen van raadsvoorstellen. In het laatste half jaar heb ik steeds vaker moeten constateren dat dit praktisch gezien niet voldoende mogelijk is. Daarom heb ik besloten om te stoppen met het raadswerk."

Na de raadsvergadering van oktober zal hij zijn functie neerleggen. De fractie en het bestuur van de PvdA betreuren het vertrek van Michel Simons als raadslid, maar begrijpen en respecteren zijn besluit. Michel blijft wel actief binnen de PvdA achterban en zal de fractie de komende periode blijven ondersteunen. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 november zal PvdA-er Harry Jacobs worden voorgedragen als nieuw raadslid.

Fiona Bijl, fractievoorzitter van de PvdA in Reusel-De Mierden, geeft aan met veel genoegen te hebben samen gewerkt met Simons. Ze roemt hem vanwege zijn bijzondere interesse voor de lokale leefbaarheid en aandacht voor zorgvuldigheid in planvorming en besluitvorming. Ze is evenzo positief over de aanstaande voordracht van Harry Jacobs vanwege de combinatie van zijn ruime politieke ervaring en inhoudelijke deskundigheid op vele dossiers.

 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.