Plannen voor nieuwe windmolens in Reusel-De Mierden

windmolenpark Laarakkerdijk Reusel

foto (96 dpi): het windmolenpark Laarakkerdijk

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 20 oktober 2015 van de gemeente Reusel-De Mierden reageerde Bert van Laarhoven van partij Samenwerking op een ingezonden brief van de werkgroep "Geen windmolens in Reusel"

In de laatste alinea stelt deze werkgroep de vraag of er plannen zouden bestaan en hoe ver de plannen al zijn ontwikkeld om in de omgeving van de Postelsedijk nog eens zeven windmolens te bouwen. Bert van Laarhoven vraagt zich af wat er hierover te melden valt. In 2015 realiseerde Eneco vijf windmolens aan de Laarakkerdijk in Reusel

Wethouder vd Ven geeft aan dat er plannen zijn maar hoeveel, wat,wanneer en welke wordt op dit moment uitgewerkt en daar kan en wil de wethouder geen antwoord op geven.

Wel geeft de wethouder aan dat hij  onlangs een gesprek heeft gehad met de initiatiefnemer die bezig is met de volledige planvorming. Zodra daar meer over bekend is zal er een presentatie komen over deze plannen, aldus de wethouder.

 

 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.