Samenwerking Winterfeesten en Rabobank de Kempen als hoofdsponsor bezegeld

foto archief 2014 (96 dpi): Van de helling af op de slee waar vanaf 7 december de Winterfeesten van start gaan.

Komende december staat Reusel-De Mierden bol van de evenementen en is de ijsbaan het middelpunt van de eerste Winterfeesten. Door vasthoudendheid van de organiserende stichting en de financiële ondersteuning van plaatselijke ondernemers, ‘giet it oan’.

 In deze ondersteuning is een belangrijke rol weggelegd voor Rabobank De Kempen. Deze bank heeft de hoofdsponsoring op zich genomen, een toezegging die medio november bezegeld werd met een contractondertekening.

Directievoorzitter René Coppens van Rabobank De Kempen en bestuurslid Johan Faes van de Stichting Winterfeesten Reusel-De Mierden ondertekenden het sponsorcontract bij het nu nog lege evenemententerrein in het centrum van Reusel.

Hele gemeenschap in beweging

René Coppens schaarde zich vanaf het eerste moment achter het idee van de Winterfeesten: “Een dorp als Reusel kan zo’n evenement goed gebruiken. Behalve dat er een ijsbaan komt, werkt
iedereen samen en komt de hele gemeenschap in beweging. Dat past bij Rabobank De Kempen. Daarom - en om dit goede initiatief de eerste keer vlot te trekken - verbinden wij onze bank graag als hoofdsponsor aan deze eerste editie van de Winterfeesten.

” Johan Faes kan niet wachten tot de ijsbaan er staat: “Een soms hobbelig traject ligt achter ons. Inmiddels staan we aan de vooravond van een prachtige decembermaand. Met dit evenement gaan we Reusel-De Mierden op de kaart zetten."

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.