Extra inzet Gemeente voor innen openstaande vorderingen van ruim 4 ton (over 2012,2013 en 2014)

foto (96 dpi): Gemeentehuis Reusel-De Mierden

Reusel-De Mierden heeft vanaf 2 november 2015 voor drie maanden extra personeel ingehuurd om inhaalslag te maken voor het binnenhalen van openstaande bedragen over het boekjaar 2012, 2013 en 2014.

Door diverse omstandigheden zijn achterstanden ontstaan in dit invorderingsproces. Met deze extra inspanning zal de Gemeente duidelijkheid krijgen voor het resultaat van de Gemeente.

De kosten voor deze extra inhuur bedragen € 25.000 maar zijn te rechtvaardigen door de bedragen die nu alsnog worden ontvangen en de werkvoorraad weer actueel en beheersbaar wordt.

Voor het opstellen van de jaarrekening 2015 zal hierdoor meer duidelijkheid zijn over de inbaarheid van vorderingen en het financiële resultaat hiervan.

Een overzicht van de vorderingen:

2012 € 60.288,93

2013 € 190.755,77

2014 € 155.638,42

 Totaal € 406.683,12