Nieuwjaarsreceptie gemeente Reusel-De Mierden

beeld: wnd.  burgemeester Jetty Eugster tijdens haar nieuwjaarstoespraak

Op donderdag 4 januari 2018 werd in Gemeenschapshuis de Schakel in Hooge Mierde de nieuwjaarsontmoeting gehouden van de gemeente.

Onderstaand de volledige tekst en ook een video impressie van enkele zinsnedes uit de  nieuwjaarstoespraak door burgemeester Jetty Eugster.  

 

Nieuwjaar 2018 RDM: Blij-moedig

Geachte aanwezigen, hartelijk welkom in De Schakel in Hooge Mierde. Ieder jaar kiezen we een andere kern van onze gemeente voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, nu op deze mooie plek. Fijn dat u er bent. Namens ons college wens ik u en uw dierbaren een gezond 2018 toe, met geluk en plezier, en met warmte naar elkaar! Vanavond is er alle gelegenheid om elkaar de beste wensen over te brengen, om te buurten, om te proosten, om te genieten van de muziek van “De Vroolijcke Noot”! Dank voor jullie medewerking. Het is een goeie gewoonte om elkaar persoonlijk een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Na alle rumoer, na mooi vuurwerk maar ook “bijna oorlogsgeknal”. Gelukkig is het in Reusel-De Mierden behoorlijk rustig gebleven, en is er geen sprake geweest van agressie tegen hulpverleners. Die hulpverleners wil ik hier ook danken voor hun inzet: de politie, brandweer, ambulancepersoneel, first responders.

Ook mijn dank voor een jaar met veel plezier werken in Reusel-De Mierden als uw waarnemend burgemeester. Hiervoor was geen sollicitatieprocedure, er kwam een verzoek. De vraag van de Commissaris van de Koning om hier waar te nemen, heb ik voluit met ja beantwoord en daarbij de eed afgelegd. Waarnemers verhuizen niet naar hun gemeente. Daardoor is er een fysieke afstand, voor mij een minpunt. Om die reden denk ik weleens contacten en activiteiten mis te lopen. Onbevangen kwam ik hier op 9 januari. Ik heb hier goeie, leuke mensen aangetroffen, echt Brabants, in de prachtige Kempen. Gelukkig kan ik jullie dialect ook goed verstaan. Dank aan mijn voorganger waarnemer burgemeester Nuijten. Vooral wil ik hier ook mijn respect en dank uitspreken aan voormalig burgemeester Tuerlings, die afgelopen jaar helaas zijn burgemeestersambt moest neerleggen, gedwongen door medische problemen.

Dank voor zijn inzet aan de bevolking van onze gemeente, vaak samen onder de mensen met zijn vrouw Marianne. Het ga jullie goed, Harrie en Marianne!

Want intussen werden er belangrijke besluiten genomen. Op 7 februari nam onze gemeenteraad het belangrijke besluit voor een bestuurlijke fusie, bij voorkeur met de Kempengemeenten. Een besluit met lef. Lef om in te zien, dat je op tijd zelf keuzes moet maken voor de toekomst van je gemeente. De raad van Eersel volgde in juni. Bergeijk koos voor zelfstandigheid, Oirschot ook, met hun blik meer en meer gericht op de samenwerking in het stedelijk gebied.

Bladel houdt het nog spannend met een nieuwe smaak op samenwerkingsgebied, het federatiemodel. Ik kan u zeggen, dat wij nog steeds voor een fusie van onze fijne maar kleine gemeenten gaan. Fijne gemeenten, maar nu al, en op termijn nog meer, ondanks de inzet van onze organisaties, te klein om te kunnen uitvoeren wat onze inwoners vragen. Het gaat om goede en snelle dienstverlening, voorzieningen op niveau, en tegen zo laag mogelijke kosten.

Dat in een tijd waarin er veel in beweging is in onze maatschappij en waarbij gemeenten zo zoetjes aan voor veel taken staan die echt geen makkie zijn. Die we in ons eentje niet voor elkaar krijgen. Met kunst- en vliegwerk, met veel vormen van samenwerking en met veel energie en tijd (en dus geld) in veel overleggen houden we moedig zelfstandig stand in De Kempen. Nu is opschalen ook niet altijd alleenzaligmakend. Maar, tegen beter weten in, met hulpconstructies op je eigen houtje doordouwen: zeker ook niet alleenzaligmakend. Jezelf blijven als dorp kan ook heel goed in een grotere gemeente. De identiteit van uw dorp bepaalt u echt zelf: in Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel, Reusel. Gelukkig wordt dat niet in een of ander gemeentehuis bepaald. Daar gaat u zelf over, en dorpsraden kunnen daarin veel betekenen. Daarom is het goed nieuws, dat er binnenkort ook in Reusel een dorpsraad wordt opgericht. Door u zelf.

Intussen kunnen we niet met de handen in de schoot wachten of het al dan niet tot een gemeentelijke fusie komt in de Kempen. De vraag is duidelijk genoeg gesteld vanuit onze gemeente. We zullen ‘m blijven herhalen omdat we geloven dat het veel efficiënter en sterker kan als we de krachten in De Kempen bundelen. Vanuit andere regio’s wordt met belangstelling en eerder ook met positieve jaloezie gekeken naar wat er in De Kempen tot stand is en wordt gebracht. Dat gaat iedere dag nog door: met een stevig bedrijfsleven, vanuit ons onderwijs, met sterke Brainportburen, door onze inwoners. Nu wij nog als gemeenten. Als gemeentelijke overheden volgen wij onvoldoende in het tempo van krachtenbundeling. Och errum, we praten, we dubben, we slapen er nog eens teveel nachtjes over, en ja, daar ben ik zelf ook onderdeel van hoor….toch jammer, het risico zit erin dat we onze krachten hiermee verspillen. Piepen helpt niet. Nee, we blijven vanuit Reusel-De Mierden blijmoedig doorgaan met het vertrouwen in elkaar in de Kempen aanwakkeren en meer van elkaar houden.

Dat zou toch tot een huwelijk moeten leiden!

Zoals ik al zei, afwachten is geen optie. In onze eigen gemeente is nog volop te doen. SAMEN te DOEN. Dat wordt ons topnummer. Ook de gemeente is niet alleenzaligmakend. We gaan naar buiten, waar van alles op touw wordt gezet vanuit onze inwoners/bedrijven/instellingen. Volop ideeën, inbreng, activiteiten die we graag SAMEN tot leven willen brengen. Met onze ambassadeurs voor onze 4 kernen. Dat is ook geen makkie, dat is vertrouwen in elkaar hebben.

Zoals onze gemeentesecretaris eergisteren op de nieuwjaarsbijeenkomst met onze ambtenaren zei: “overlaten”. Niet loslaten, maar overlaten, SAMEN het avontuur aangaan. En dat kan! De Winterfeesten b.v., door en voor onze inwoners. Mooi en professioneel opgezet en geweldig voor de saamhorigheid. De gemeente helpt slechts een handje. Raadsleden en burgemeester hielpen ook een handje op de werkvloer. Ik vond het heerlijk om daar mee te mogen helpen. Helaas is deze editie wel getroffen door tegenslag: twee keer hevige sneeuwval en gisteren storm. Wat een pech! Onze complimenten voor jullie aanpak bij de moeilijke afwegingen om te ontruimen en dat ook goed te laten verlopen!

Er gebeurt nog veel meer: jeugdvakantieweken, carnavalsclubs en wagenbouwers, Koningsdagfeesten, KBO, muziekverenigingen, Gilden, Nacht voor Oranje, Gehandicaptenplatform, IVN, mantelzorgers, sportverenigingen, Zonnebloem, buurtverenigingen, Heemkundekring, Chauffeursvereniging Reusel die we met het college bezochten toen zij de 8 e groepers bewust maakten van de gevaren in het verkeer, Weidevogelvereniging met vrijwilliger van het jaar Piet Peijs (zie onderstaande archieffoto), nogmaals de dorpsraden…Vast en zeker zal ik hier van alles vergeten, vergeeft u mij.

Niet te vergeten zijn de mensen van De Beweging. Vanuit ogenschijnlijk tegengestelde opvattingen en belangen, vanuit verschillende achtergronden, hebben zij de moed gehad om met elkaar aan tafel te gaan over de toekomst van de (intensieve) dierhouderij in Reusel-De Mierden. Met als 1e resultaat het Basismanifest, hun gezamenlijke boodschap, met de titel: “Op weg naar een dierhouderij waar wij in Reusel-De Mierden trots op kunnen zijn”.

Onze gemeenteraad heeft het manifest omarmd. Het is geen vrijblijvend geschrift. De komende tijd gaat het erop aan komen, hoe we de woorden van het manifest omzetten in acties. Over hoe het beter en anders kan. Hoe die toekomst, waarover een paar van onze jonge boeren gisteren in het Eindhovens Dagblad spraken, eruit kan zien. Ook geen makkie, er is nog veel op ons pad te effenen. Ook hier niet piepen maar blijmoedig proberen stappen met elkaar te zetten. Wat een waardering heb ik voor de deelnemers aan De Beweging. Samen met hen wil ik me ervoor inzetten om aan de gang te gaan voor een echte verandering binnen de dierhouderij. Een verandering die mensen niet aan de kant zet, maar recht doet aan alle betrokkenen. De agrarische activiteiten, die al zo lang van belang zijn in Reusel-De Mierden, en in Brabant, hebben jaren van heftige discussies, wantrouwen en uit elkaar groeien gekend. Nu is het hoog tijd, en te prijzen, dat we elkaar opzoeken en gaan werken aan vertrouwen.

Bijna aan het einde van mijn toespraak wil ik u in ieder geval nog oproepen voor een belangrijke gebeurtenis in 2018: de gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 maart mag u naar de stembus. Maak alstublieft gebruik van uw stemrecht. Het is ontzettend jammer, dat de opkomst voor deze verkiezingen steeds afneemt. Terwijl onze raadsleden besluiten nemen die voor ons heel dichtbij zijn. Burgerbetrokkenheid is voor ons heel belangrijk, gaf ik al aan bij SAMEN DOEN, en veel burgers tonen dat ook. Ook via ons inwonerspanel, waarvoor u zich nog steeds kunt aanmelden, graag, blijkt dat. De steeds lagere opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen is in dat licht merkwaardig. Doorbreek die trend alstublieft. Dit jaar reken ik op een hoge opkomst, kom op beste inwoners!

Die raadsleden zetten zich voor ons in! Aspirant raadsleden roep ik op, om het debat met elkaar te blijven voeren over waar het om gaat in de samenleving en helder te blijven maken waar u voor staat met uw standpunten. “Niet met meel in de mond spreken” heet dat. “Klare taal”, niet alleen vanuit raadsleden, volgens mij zijn we daar allemaal bij gebaat.Klare taal, geen harde taal. Er is zoveel rumoer en er worden zoveel boze woorden gewisseld, niet mensgericht, of boze uitspraken gedaan door “helden” op social media. En daarna komt er soms een aarzelend “sorry”, in het beste geval. Van de opruiende en kwetsende “boeven en boefjes”…

Tegelijkertijd gebeuren er ook zoveel mooie dingen, gewoon, iedere dag. Die laten we mooi niet ondersneeuwen of wegschreeuwen. Alleen: het rumoer mag een heel stuk minder. Ik kwam er weer op door de Top 2000, met o.a. “the Sounds of Silence”. Even stil zijn, even genieten van de stilte, heerlijk! Zonder rumoer en geschreeuw. Ik citeer bisschop De Korte: “het kwade schreeuwt, het goede fluistert”. Laten we veel fluisteren….

Tenslotte: 2018 ligt nog bijna blanco voor ons. We weten dat we op vruchtbare grond leven, want waar was in 2017 de hoogste natuurlijke aanwas in Z.O.- Brabant? Juist, in onze gemeente. Er werden 98 meer baby’s geboren dan er overlijdensmeldingen waren. Stand nu: 12.908 inwoners.

Ik hoop voor ons allen dat 2018 een jaar wordt waarin we met passie en positiviteit, blijmoedig, samen doorgaan voor en in Reusel-De Mierden en in De Kempen. Als het even kan, genieten van elke dag: Carpe Diem.

Na deze woorden was er een optreden van Koor: De Vrolijcke Noot uit Hooge Mierde

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.