Voorlopige cijfers CBS wijzen op groei  inwonersaantal Reusel-De Mierden per 30-11-2017 naar 13000 

beeld: cijfers CBS (zie link klik hier en vul links boven bij regio Reusel-De Mierden in)

Op de website van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) staat vermeld dat de teller van het aantal inwoners van Reusel-De Mierden dd 30 november 2017 op 13000 staat. (zie bovenstaand staatje rechtsonder)

Hierbij dient wel vermeld te worden dat het voorlopige cijfers zijn aldus de bijlage van het CBS.

Het cijfer wat als definitief mag worden beschouwd is van januari 2017 namelijk 12908 (zie bovenstaand staatje links boven).

Ik wilde u deze cijfers toch niet onthouden.

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.