Gemeente presenteert uitvoeringsplan Speelvoorzieningen 2017-2021

beeld: Speeltoestel aan de Lovensbroek in gebruik genomen in september 2017

In het kader van het verbeteren van de leefomgeving is het uitvoeringsplan Speelvoorzieningen op 1 december 2017 tot stand gekomen. Een goede inrichting van de leefomgeving kan een positief effect hebben op de gezondheid en ontwikkeling door bijvoorbeeld de aanwezigheid van groen en speelvoorzieningen.    

In 2013 is middels een concept beleidsplan Buitenspelen en Ontmoeten al vervolg gegeven aan de startnotitie uit 2009 maar toen is door bestuurlijke prioriteiten en tijdgebrek het bij een conceptstuk gebleven.

Het buiten spelen voor kinderen biedt voor de (groot)ouders, verzorgers of buurtbewoners ook weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten dat de sociale cohesie in de buurt weer vergroot.  

De visie van het uitvoeringsplan is dat elke kern over grotere speellocaties beschikt met verbindingsroutes tussen verschillende speellocaties. Met deze visie is het ook wellicht mogelijk dat kleinere speellocaties kunnen verdwijnen. Met dit plan is er ook een grote rol voor inwoners en buurtverenigingen weggelegd.

Inmiddels zijn de huidige speelvoorzieningen eerst in beeld gebracht (140 in Reusel en 79 in de kernen Hooge en Lage Mierde en Hulsel) Een inventarisatielijst treft u hier aan

Duidelijk is tijdens de inventarisatie  geworden dat in Reusel de meeste toestellen door hun levensduur (15 jaar) aan vervanging toe blijken te zijn, met name in Reusel Zuid (onder de Wilhelminalaan).  

In de drie kleine kernen blijkt dat rond 2010-2011 nog een behoorlijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het huidige assortiment speeltoestellen.

Vanaf 2017 is er een structureel vervangingsbudget van 10.000,- per jaar en wordt het structureel onderhoudsbudget naar 5.000,- teruggebracht. Naast deze structurele budgetten is er ook nog een krediet van 10.000,- dat incidenteel van aard is. Met deze wetenschap is in Reusel vernieuwing en aanpassing het grootst.

Ook geeft de gemeente aan om open te staan voor burgerinitiatieven (Samen Doen) Inmiddels is er een actielijst opgesteld

Actiepunt 1: Speelplein aan de Kievitstraat in Reusel verbeteren

Actiepunt 2: Speelaanleidingen De Kuil

Actiepunt 3: Speelplein Vlassert

Actiepunt 4: Onderzoek naar verbindingsroutes

Actiepunt 5: Reusel-Zuid (Schelft, Hoekekkers, Kievitstraat, Tiender/Blokekker)

Actiepunt 6: Burgerinitiatieven

Deze actiepunten hebben betrekking op de periode 2017 tot en met 2019. In 2019 komt er evaluatie en volgen er nieuwe actiepunten

Het volledige uitvoeringsplan treft u hier aan klik hier

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.