Raadsvoorstellen mogelijk door Gemeenteraadsverkiezingen doorgeschoven 

beeld: Gemeentehuis Reusel-De Mierden

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht (dd 21-3-2018) staan er eerste nog twee gemeenteraadsvergaderingen op de agenda nl op 23 januari en 27 februari 2018.

Mijn visie is als u een zwevende kiezer bent om toch eens vrijblijvend aan te schuiven bij een raads- of commissievergadering in het gemeentehuis (zie agenda klik hier)

U kunt dan (deels) zelf beoordelen of het optreden van het raadslid/partij, dat uw stem 4 jaar geleden van u gekregen heeft, ook daadwerkelijk in zijn of haar optreden aan uw verwachtingen heeft voldaan. 

Door deze aankomende verkiezingen kunnen er ook zaken door diverse omstandigheden mogelijk worden doorgeschoven tot na het stembushokjesbezoek.

Of dit daadwerkelijk ook nog invloed heeft op de besluitvorming is nu nog niet te beoordelen.

Uit informatie van de gemeente staat in ieder geval al vast dat besluitvorming van onderstaande zaken pas na de verkiezingen voor besluitvorming aan de (nieuwe)raad zal worden voorgelegd

-(raad mei 2018) Het ontwerp bestemmingsplan Lagemierdsedijk 2 - Mierdseweg met komst onbemand tankstation en 10 woningen (deels met ruimte voor ruimte rechten).

-(raad na verkiezingen) plannen voor realisering van een migrantenhotel in Reusel.

Een (mogelijk) voorstel betrekking hebbend op de locatiekeuze van de multifunctionele accommodatie (MFA) De Kei wordt nog in februari 2018 (voor de verkiezingen) in de commissie- en raadsvergadering te berde gebracht (=ter sprake brengen).

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.