Randweg-Oost in Reusel (N269) 5 weken dicht door wegwerkzaamheden.    Ook Wilhelminalaan (N284) krijgt nieuwe asfalt(dek) laag 

Wilhelminalaan Reusel

beeld (lage resolutie):

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 23 maart 2018 deelde wethouder Cees vd Ven namens het college van de Gemeente Reusel-De Mierden het volgende mede:

-Werkzaamheden Wilhelminalaan(N284 )

De rijbaan van de Wilhelminalaan in Reusel (N284)zal door de provincie vanaf de rotonde bij het voormalige gemeentehuis tot de Beukenlaan worden voorzien van een nieuwe asfalt(dek)laag. De fietspaden zullen daarin NIET worden meegenomen. 

De werkzaamheden zullen één week in beslag nemen en worden gefaseerd door Heijmans uitgevoerd.

De rotonde zal overigens wel de hele week zijn afgesloten.

Ook wordt op hetzelfde moment het stuk Wilhelminalaan/Turnhoutseweg richting benzinepomp nog vernieuwd en wordt een nieuwe duiker geplaatst ter hoogte van riviertje De Reusel.

Afgelopen jaar werd het grootste deel van de Turnhoutseweg richting Belgische grens al vernieuwd en omgevormd tot  een 60 kilometer weg.

Na de werkzaamheden zal de overdracht van de N284 van Provincie naar de  Gemeente na de verkiezingen (21 maart 2018) plaats gaan vinden.

Randweg Oost Reusel

- Werkzaamheden (N269)

Als bovengenoemde werkzaamheden aan de Wilhelminalaan zijn afgerond zal er vanaf 3 april 2018 worden gestart met wegwerkzaamheden aan de Provinciale  Randweg-Oost(N269) in Reusel.

Het betreft het gedeelte tussen de rotonde nabij bedrijventerrein Kleine Hoeven en de rotonde waar de "Haas Mens" over de blauwe bal springt.

Hier wordt ook door de provincie een nieuwe asfalt(dek)laag aangebracht, de volledige openbare verlichting wordt aangepast en er worden diverse nieuwe onderdelen vernieuwd.

Deze werkzaamheden nemen 5 weken tijd in beslag en over heel deze periode zal de randweg volledig zijn afgesloten.

Gedurende de werkzaamheden zal het verkeer door de kern van Reusel worden opgeleid.

Gedetailleerdere informatie zal tijdig worden bekend gemaakt in D'n Uitkijk en op de gemeentelijke website.

Aanwonenden zullen ook per brief nog worden geinformeerd.

Randweg Oost Reusel

 
Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.