Brug Buitenman in Lage Mierde vernieuwd

beeld (lage resolutie): de vernieuwde brug (7 meter breed) 

Na maandenlange afsluiting is donderdag 25 januari 2018 de brug op de Buitenman weer in gebruik genomen. Uit veiligheidsoverwegingen waren sinds 10 juli 2017 de bruggen op Broekkant en Buitenman in Lage Mierde afgesloten.

Uit de inspectie bleek dat deze bruggen niet meer geschikt waren voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen.

“Er is sindsdien hard gewerkt aan een passende oplossing. Helaas heeft dit vanwege o.a. de beschikbaarheid van materialen, aanbestedingsregels en vergunningen langer geduurd dan
gepland.

We zijn blij dat er desondanks over het algemeen veel begrip is getoond vanuit de omgeving”, vertelt verantwoordelijk wethouder Cees van de Ven.
Eind 2017 is de oude brug op de Buitenman gesloopt en vervangen door een nieuwe brug die
bestaat uit prefab elementen die op locatie aan elkaar zijn gestort.

Vanwege de uitharding van het beton is de brug tot vandaag (25 januari 2018) afgesloten geweest.
De constructie van de nieuwe brug is niet alleen berekend op de huidige maar ook op de te verwachten toekomstige belasting. Ook is de brug met 7 meter aanzienlijk breder geworden.


Door deze nieuwe constructie is de brug toekomstbestendig als het gaat om gebruik door het steeds zwaarder en groter wordende (landbouw)verkeer.
Vanaf nu kan de brug Buitenman weer veilig gebruikt worden door al het verkeer.

In april 2018 volgt nog een definitieve afronding van de werkzaamheden aan de brug Buitenman. Voor het aanbrengen van o.a. de slijtlaag wordt de
brug dan opnieuw, voor een korte periode, tijdelijk afgesloten.

Brug Broekkant

Op de brug Broekkant zal, naast de reeds ingestelde beperking voor aslast en breedte, nu ook een fysiek
beperking worden aangebracht in de vorm van een wegversmalling. Hiermee is deze brug niet
langer toegankelijk voor zwaar verkeer. Langzaam verkeer en personenauto’s kunnen wel
gebruik maken van deze brug. In het voorjaar volgt nog een definitieve afronding van de
werkzaamheden aan de brug Buitenman. Voor het aanbrengen van o.a. de slijtlaag wordt de
brug dan opnieuw, voor een korte periode, tijdelijk afgesloten.

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.