Initiatiefnemer aan tafel met gemeente over plannen toekomst recreatiepark De Hertenwei in Lage Mierde.

beeld (lage resolutie):  

Tijdens de commissievergadering Ruimte van de gemeente Reusel-De Mierden dd dinsdag 6 februari 2018, is bij de vragenronde voor burgers Dhr J Vijn van migrantenhuisvesting.com aangeschoven met een inspraak namens de initiatiefnemer ROC Homes.  Deze is voornemens om een deel van Camping de Hertenwei in Lage Mierde over te nemen (huur of koop) wat momenteel nog “in proces is” aldus de inspreker.

Hij licht tijdens de commissievergadering het principe verzoek toe, wat in september 2017 is ingediend, van de plannen voor een afwijkend gebruik van park Hertenwei

Uiteindelijk zullen die over een vijftal jaren moeten gaan leiden tot de terugkeer van een camping De Hertenwei met sterallures.  Hij nodigt tijdens zijn gemaximeerde inspraak(5 minuten) ook de commissie- en raadsleden uit voor een uitvoerige presentatie ter plaatse.

Het terrein van recreatiepark De Hertenwei zou in twee delen gaan worden opgesplitst, Hertenwei 1 (achterste en oudste deel) en Hertenwei 2 (recreatie). Er worden 21 woningen van Hertenwei 1 verplaatst naar Hertenwei 2 voor recreatief gebruik.

Magic Mix

Op het oude gedeelte (1) moeten dan woningen worden gebouwd voor diverse woondoelgroepen: arbeidsmigranten, dementeerden ouderen en andere groepen uit het sociaal domein met verkeersontsluiting via de Kruisvelden. Magix Mix wordt deze formule genoemd. 

Deze woningen op Hertenwei 1 zullen na vijf jaar weer ingezet gaan worden als woning voor recreatief gebruik. Dan zullen de arbeidsmigranten moeten gaan doorstromen of al doorgestroomd zijn naar een grotere locatie in hun wooncarrière  

Woonvisie

Uit een raadsinformatie brief dd 30-1-2018 is al gebleken dat het college nog niet positief is over het principeverzoek, gezien het feit dat het college in wil zetten op een structurele huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten en het ook niet past in de afgesproken ambities voor huisvesting van arbeidsmigranten zoals benoemd in de woonvisie 2018-2023.

Dhr Vijn geeft ook aan dat ze donderdag 8 februari weer met de gemeente aan tafel zitten om te kijken met welke wijziging van de plannen (bv uitsluitend recreatief gebruik)  het verzoek wel binnen het huidige bestemmingsplan kunnen laten passen.

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.