Beslissing voor bouw nieuwe MFA de Kei uitgesteld

beeld (lage resolutie):  

De gemeente Reusel-De Mierden heeft vandaag (7-2-2018)bekend gemaakt dat de beslissing voor de bouw van een nieuwe MFA de Kei of met aanpassingen op de huidige locatie of op de locatie van het huidige gemeentehuis voorlopig is uitgesteld. Een keuze moeten maken voor de raad kort voor de verkiezingen die van strategisch belang is vindt het college ongepast

De uitgewerkte opties voor de twee locaties van MFA De Kei komen allemaal uit op een groot beslag op de financiële middelen van de huidige gemeente en "toekomstige gemeente.”

Het college hoopt dat er, nadat er duidelijkheid is over de herindeling en het toekomstig gebruik van het gemeentehuis, wel spoedig een besluit kan worden genomen over de locatie van MFA De Kei. Er kan dan ook richting worden gegeven aan de doorontwikkeling van het centrumplan. 

Door deze stopzetting zal de herontwikkeling van het Kerkplein het “groene Cultuurplein” op een laag pitje komen staan. 

Door deze beslissing gaat er wel gekeken worden naar een tijdelijke opknapbeurt, denk aan cosmetische ingrepen die er op gericht zijn om het interieur en het exterieur van CC De Kei op te frissen en om ingrepen die nodig zijn om het pand in aanvaardbare conditie te houden.

Binnenkort zal hier een raadsvoorstel met een kostenplaatje voor komen.

De uitgebreidere berichtgeving over de Kei klik hier

 
Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.