Lintjesregen(7x) in Reusel-De Mierden

beeld (lage resolutie): 

Op donderdag 26 april 2018 werden in alle vier kernen van Reusel-De Mierden Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt door wnd burgemeester Jetty Eugster

Mw. Belle Dierckx-Heesters (1955)

motivatie voor toekenning van de onderscheiding

Mevrouw Dierckx is vanaf 1973 verbonden aan de EHBO. Naast actieve inzet als EHBO-er maakt zij ook deel uit van het Lotus Team Reusel. Zij is actief geweest voor de Landelijke Lotus Kring en wasmede oprichtster van de Lotuskring Kempenland. Van de Landelijke Lotus organisatie heeft zij voor haar verdiensten de zilveren speld ontvangen.

In 2007 heeft zij zich als vrijwilligster aangesloten bij Stichting Onderlinge Hulp Reusel, de laatste jaren als bestuurslid. De Stichting helpt mensen die financieel of anderszins hulp kunnen gebruiken en ondersteunt initiatieven op het sociaal vlak. Mevrouw Dierckx bezoekt o.a. mensen in nood en zet zich in voor het genereren van financiële middelen.

In 2008 heeft zij samen met haar man en andere ouders het initiatief genomen voor de oprichting van woonvoorziening den Boegent voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast vrijwilligster is ze ook lid van de medezeggenschapsraad geweest. In 2011 heeft zij mede het initiatief genomen voorde oprichting van Stichting Vrienden van den Boegent. Als penningmeester is zij o.a. belast met het genereren van financiële middelen t.b.v. de aanschaf van materialen zoals bijv. een duofiets.

Mevrouw Dierckx is zeer betrokken bij het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking. De bevordering van de integratie in de maatschappij staat bij haar hoog in het vaandel. In 1977 is zij vrijwilligster geworden bij het Overkoepelend Orgaan Buurtverenigingen Reusel, zij is met name betrokken bij de jaarlijkse Fiets3Daagse.

De heer Fer Dierckx (1952)

motivatie voor toekenning van de onderscheiding

Vanaf 2002 is de heer Dierckx lid en vrijwilliger van de bijenvereniging Ambrosius Reusel. Hij is belast met het onderhoud van de locatie die bestaat uit een bijenhal, drachtplantentuin en een bezoekerscentrum. Hij organiseert en begeleidt excursies en is betrokken bij de jaarlijkse open dag.Als imker heeft hij een goede naam, zijn honing behoort tot de top 5 van Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij betrokken wordt bij imkercursussen.

In 2008 was hij samen met zijn vrouw en andere ouders mede oprichter van de woonvoorziening Den Boegent voor mensen met een verstandelijke beperking. De heer Dierckx was nauw betrokken bij de bouw van de woonvoorziening en tot op heden helpt hij met het onderhoud en aanpassingen. Ook helpt hij mee bij het tuinonderhoud en in de knutselclub.

Ruim 10 jaar geleden is de heer Dierckx vrijwilliger geworden bij de Stichting Onderlinge Hulp Reusel.

De Stichting helpt mensen die financieel of anderszins problemen hebben. Daar waar nodig is hij inzetbaar; o.a. voor het onderhoud van de houten tent.

Ook is de heer Dierckx ruim 40 jaar vrijwilliger bij het Overkoepelend Orgaan Buurtverenigingen Reusel waar hij vooral betrokken is bij de organisatie van de Fiets3daagse.

In 1977 heeft hij, samen met anderen, het initiatief genomen om de Hoeksteen in Bladel op te richten. De Hoeksteen biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, activiteiten aan.

Mw. Annelies Vermeulen-Jacobs (1949)

motivatatie voor toekenning

Vanaf 1985 is mevrouw Vermeulen als vrijwilligster betrokken bij Onderlinge Hulp Reusel. Onderlinge Hulp helpt mensen die in nood zijn (financieel of anderszins). Ook is er aandacht voor zieke en eenzame mensen. Om geld te genereren organiseert Onderlinge Hulp o.a. jaarlijks een loterij tijdens de kermis.

In eerste instantie was mevrouw Vermeulen lid maar vanaf 1993 is zij bestuurslid/secretaris. Ze is verantwoordelijk voor de verslaglegging en onderhoudt contacten met mensen/gezinnen in nood. Ze helpt de inkoopcommissie, verkoopt loten aan huis en ondersteunt tijdens de loterij.

Naast koorlid van het Reusels Gemengd Koor is zij vanaf 2014 ook bestuurslid/penningmeester.

Ze is verantwoordelijk voor het financieel jaarverslag en de financiële afwikkelingen van o.a. de contributie.

Mw. Mieke Jansen-Lauwers (1963)

Motivatie voor toekenning

In 1987 is mevrouw Jansen, naast actief lid, vrijwilligster geworden bij Korfbalvereniging Rosolo. Als vrijwilligster is ze actief betrokken geweest bij de Jeugd Activiteiten Commissie, de redactie van het clubblad en de Jeugd Technische Commissie.

Ruim 20 jaar heeft zij diverse jeugdelftallen getraind en zijn er onder haar trainerschap mooie resultaten behaald. De laatste jaren weet zij als spreker bij wedstrijden en speciale evenementen door haar kennis en enthousiasme altijd iets bijzonders van een wedstrijd/evenement te maken.

In 2010 heeft zij samen met anderen het initiatief genomen voor een jaarlijkse spellenmiddag voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ze onderhoudt de contacten met de deelnemers en vrijwilligers, verzorgt de PR, bedenkt mede nieuwe spellen en op de dag zelf is zij presentator. Haar enthousiaste en bijzondere manier van presenteren, draagt zeker bij aan een unieke sfeer.

Mevrouw Jansen is collectante voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en voor de Hartstichting.

Vanaf 2007 is zij lid en vrijwilligster bij wielerclub RWC. Ze bezorgt het clubblad en helpt waar nodig. Jarenlang is ze hulpouder op de Mariaschool geweest en heeft ze gejureerd tijdens de kinderoptocht met Carnaval.

Mw. An Poppeliers-van der Heijden (1949)

motivitatie voor toekenning

Vanaf 1978 zet mevrouw Poppeliers zich in als vrijwilligster voor de kern Hulsel. Ze is begonnen bij het parochiebestuur H. Clemens. Als secretaris was ze verantwoordelijk voor de vergaderingen, het leggen van contacten met parochianen, het dekenaat en het bisdom. Naast kosteres en lector heeft ze ook deelgenomen aan diverse werkgroepen (o.a. vormsel, communie en doopsel).

Mevr. Poppeliers heeft veel werk verzet bij de splitsing van het kerk schoolbestuur. Na de splitsing is zij deel blijven uitmaken van het schoolbestuur. Als lid van het dorpscomité Hulsel heeft zij ondersteund bij de organisatie van diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld met carnaval, Koninginnedag, intocht Sint, de wandelvierdaagse.
In 2011 heeft zij als lid van het dorpscomité mede de werkgroep Zorg en Welzijn opgericht.
Ze helpt bij de organisatie van diverse huiskamerprojecten, het dorpsservicepunt en diverseinformatiebijeenkomsten bijvoorbeeld over dementie, internetbankieren etc.

Zij is contactpersoon van de werkgroep en de diverse verenigingen in Hulsel.

Naast haar betrokkenheid als vrijwilliger is zij ook voor haar familie al jaren een grote steun.

De heer Wim van der Heijden (1954)

motivitatie voor toekenning

De heer van der Heijden is vanaf 1998 bestuurslid en vrijwilliger van Korfbalvereniging DDW uit Hooge Mierde. Als trainer - coach van diverse jeugdteams behaalde hij in 2001 het Nederlands Kampioenschap. Als bestuurslid richtte hij zich in het begin vooral op scheidsrechterszaken en sponsoring.

De laatste jaren is de heer van der Heijden voorzitter van DDW. Als voorzitter is hij aanspreekpunt voor de diverse contacten en houdt hij zich bezig met sponsoring en communicatie. 2017 Is onder zijn voorzitterschap zeer succesvol verlopen; diverse jeugdteams hebben het kampioenschap behaald en het 1 e team is Nederlands Kampioen geworden.

In 2000 is hij begonnen als scheidsrechter en tot op heden fluit hij nog wekelijks wedstrijden. Sinds enkele jaren is hij namens de KNKV voor district Zuid, beoordelaar van scheidsrechters.

Als beoordelaar helpt hij mee om de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en te verbeteren. Vanaf 2005 is hij lid van de landelijke commissie van Beroep van de KNKV en toetst/beoordeelt hij beroepszaken van de tuchtcommissie.

Tot slot is de heer van der Heijden vanaf 1999 voorzitter van de Stichting Sint Cornelis Kapel, die de kapel beheert en onderhoudt.

De heer Dirk Boerenkamp (1979)

In 2000 is de heer Boerenkamp gestart als leider bij SDO (voetbalvereniging Lage Mierde). Vanaf 2007 is hij bestuurslid/voorzitter van deze vereniging. Zijn taken zijn divers: van gastheer tot contacten met o.a. KNVB, sponsors, deelname aan en verslaglegging van de bestuurs- en ledenvergaderingen, verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Zijn technische kwaliteiten heeft hij gebruikt voor het aanleggen en onderhoud van een alarmsysteem, een muziekinstallatie en muziekcomputer.

Voor Carnavalsvereniging de Peperbussen filmt hij al ruim 15 jaar de optocht, de tonpraatavonden en de ‘Mierdse avonden’.

In 1998 is hij lid geworden van het Gilde Sint Ambrosius. Als Koning vertegenwoordigt hij het Gilde tijdens de Kringdagen. De heer Boerenkamp is organisator van verschietingen, en schiet-clinics. Ook maakt hij kruisbogen. De website van het Gilde is door hem ontworpen en wordt door hem onderhouden. De laatste jaren is hij penningmeester van Stichting Gildehuis.

Vanaf 2009 is dhr. Boerenkamp lid en vrijwilliger van motorclub de Bourgondiërs. Samen met anderen zet hij de jaarlijkse toertocht uit, verzorgt mede de PR en heeft hij de website ontworpen.

Ook is hij medeoprichter van de ‘Mierdse Quiz’ die in 2016 voor de eerste keer is georganiseerd. De website is ook hier door hem opgebouwd en hij is verantwoordelijk voor de PR. Hij werkt mede de quizvragen uit en daar waar nodig verzorgt hij filmpjes en muziekfragmenten.

foto onder: felicitatie's voor Bella en Fer (r) en Annelies (l)

 

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.