Aanjaagsubsidie voor Stichting Jeugdbelangen en DSV Dazzling

beeld (lage resolutie):  

De Gemeente Reusel-De Mierden heeft bekend gemaakt dat er twee aanjaagsubsidies worden toegekend in het tweede tijdvak 2018. 

1. Het betreft een subsidie voor het project van de bouw van een sanitairblok/werkplaats op de locatie evenemententerrein Wilgenspot in Reusel ten bedrage van 3000.00.

Deze subsidie wordt toegekend aan Stichting Jeugdbelangen Reusel.

2. Het betreft een subsidie ten bedrage van 2323.00 voor de oprichting van dansgroep No Limits. Deze nieuwe dansgroep bestaat uit kinderen met special needs. Het gaat om een groep voor kinderen met een (verschillende) beperking die het niet lukt mee te doen met de reguliere groepen voor Dazzling.

Deze subsidie wordt toegekend aan DSV Dazzling.  

WAT

De aanjaagsubsidie is een incidentele subsidie bestemd voor bijzondere en/of vernieuwende projecten en activiteiten, die niet uit de reguliere middelen kunnen worden bekostigd. Deze vorm van subsidie is bedoeld als zetje in de rug, als aanjager voor goede ideen die door organisaties twee keer per jaar kunnen worden aangevraagd.

De Adviescommissie beoordeelt de inzendingen en brengen advies uit aan college die uiteindelijk een beslissing nemen

 

 
Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.