Kempengemeenten aan de slag met IJslandse preventie aanpak jongeren

beeld (lage resolutie):  

Op dinsdag 23 oktober 2018 is het preventie- en handhavingsplan alcohol, roken en drugs unaniem aangenomen door de raad van Reusel-De Mierden. Wel klonken er vanuit alle de partijen geluiden om ook de nodige aandacht aan de drugsproblematiek hierin mee te nemen.

Met de vier Kempengemeenten Eersel, Bergeijk en Bladel is Reusel-De Mierden gestart met de IJslandse preventieaanpak samen met nog 5 andere gemeenten in Nederland die in drie jaar zal moeten leiden tot een vertaling van het IJslandse preventiemodel naar een Nederlandse aanpak

Deze IJslandse methode richt zich voornamelijk op verandering van de sociale omgeving van de jongeren. De aanpak richt zich duidelijk niet op het aanpakken van problemen maar juist op het voorkˇmen van problemen. Daarbij ligt de focus op het veranderen van de omgeving waarin onze jeugd opgroeit.

De focus ligt niet op het kind dat verantwoordelijk wordt geacht voor zijn eigen keuzes maar de rol van de samenleving die maakt dat het kind opgroeit in een wel of niet veilige en gezonde omgeving. Betrokkenheid van ouders, jongeren, scholen en verenigingen is hier van groot belang.

Inmiddels zijn ouders van 15- en 16 jarige jongeren middels een brief ge´nformeerd over deze bijzondere aanpak.  

Hierin is ook vermeld dat eind oktober begin november een anonieme vragenlijst onder deze doelgroep zal worden verspreid om te weten wat er nu speelt onder de jongeren. Denk daarbij aan informatie over sporten, gamen, sociale media, roken, alcohol de invulling van de vrije tijd en de relatie met de omgeving (vrienden, ouders, buurt, school).

Dit wordt de zogenaamde nul-meting genoemd. Met de uitkomsten kunnen plannen worden gemaakt om de gezondheid en leefgewoonten van de jeugd in de toekomst te kunnen verbeteren wat uitgerold kan worden bij alle Nederlandse gemeenten.

Meer over de IJslandse methode  kijk uitzending Nieuwsuur https://nos.nl/uitzending/26900-nieuwsuur.html vanaf 15.48 min

 
Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.