Wethouder Rombouts: 'de vijf miljoen zijn afgelopen week bijgeschreven'

beeld (lage resolutie):  

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 werd tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over het centrumplan door wethouder Frank Rombouts de mededeling gedaan dat het bedrag van 5 miljoen was bijgeschreven.

Hiermede doelde hij op het besluit dat de raad op 22 mei 2018 had genomen in te stemmen met de overdracht van de N284 vanaf de Belgische grens tot aan de rotonde Randweg-Oost N269 met een totale lengte van 3.900 meter.

Met deze overdracht maakte de raad ook een keuze van een afkoopsom voor maatregelen voor groot onderhoud ŕ € 5.000.000,--, voorgesteld als optie door de provincie.

Boodschappenhart

Ook kan hiermee aan de wens van de gemeente een verdere impuls worden gegeven aan afwaardering van deze weg waarna een groot marktplein ontwikkeld kan worden als boodschappenhart voor Reusel als onderdeel van het centrumplan.

Het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Wilhelminalaan en het wijzigen van de voorrangssituatie op de rotonde met de Schoolstraat zal ook hier onderdeel van zijn.

Het bedrag zal terug te zien zijn als post: bestemmingsreserve “overdracht deel voormalige provinciale weg N284" met als einddatum 31-12-2028

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.