Raad Reusel-De Mierden spreekt zich uit voor nieuwe burgemeester

beeld (lage resolutie): wnd burgemeester Jetty Eugster (archief foto 2018)

Op dinsdag 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad van Reusel-De Mierden aangegeven dat de procedure is ingezet tot een kroonbenoemde burgemeester.

In onderstaand persbericht van de Gemeente wordt dit toegelicht.

Het Kabinet van de Commissaris van de Koning heeft het gemeentebestuur laten weten dat de Minister van Binnenlandse Zaken kennis heeft genomen van de wens van de gemeenteraad om een procedure ‘kroonbenoemde burgemeester’ in gang te zetten. Aan het einde van deze procedure zal het waarnemer schap van de huidige burgemeester eindigen en gaat een kroonbenoemde burgemeester het ambt vervullen.

waarnemend burgemeester

In 2016 werd, vanwege ziekte van Harrie Tuerlings, een waarnemend burgemeester aangesteld. Van 18 januari 2016 tot 9 januari 2017 werd de burgemeesterspost waargenomen door de heer Harrie Nuijten. Daarna werd de functie ingevuld door mevrouw Jetty Eugster. Na het eervolle ontslag voor burgemeester Harrie Tuerlings bij Koninklijk Besluit per 1 juli 2017, kon het waarnemer schap volgens bestaand beleid worden voortgezet. Indien de procedure voor een Kroonbenoeming immers niet tijdig voor het aantreden van een nieuwe gemeenteraad kan worden afgerond, dan kan die procedure pas na de raadsverkiezingen in gang worden gezet. De nieuw gekozen gemeenteraad stelt dan een profielschets op met daarin aandacht voor de taken en gewenste competenties van de nieuwe burgemeester.

Na de raadsverkiezingen in mei 2018 heeft de raad aan de Commissaris van de Koning verzocht om, onder andere met het oog op het lopende onderzoek in het kader van het provinciale traject (Veer)krachtig Bestuur, het waarnemend burgemeesterschap voort te zetten. Eind 2018 is geconcludeerd dat het traject (Veer)krachtig Bestuur in de Kempen niet tot een zodanig resultaat heeft geleid dat er op vrij korte termijn sprake zou kunnen zijn van concreet zicht op een gemeentelijke herindeling.

Bij aanvang van het waarnemer schap van burgemeester Jetty Eugster heeft zij te kennen gegeven meerjarig beschikbaar te zijn, maar uiterlijk tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd (februari 2020).De gemeenteraad maakt zich daarom nu op voor een procedure kroonbenoemde burgemeester. De gemeente kan dan, conform de normale wettelijke regeling, op termijn weer beschikken over een door de kroonbenoemde burgemeester. De gemeenteraad zal op een later moment gevraagd worden om een Vertrouwenscommissie te formeren. Daaraan voorafgaand wordt in de komende maanden natuurlijk eerst de profielschets samengesteld.

 

   
Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.