Tegenslag bij reconstructie de Vlassert door aantreffen asbest in puinfundering 

beeld (lage resolutie): De Vlassert gezien vanaf de Bakkerstraat na plaatsing bouwhekken als veiligheidsmaatregel.

De reconstructiewerkzaamheden van de Vlassert hebben door het aantreffen van asbest in de puinfundering op diverse locaties vertraging opgelopen.   

Na het treffen van veiligheidsmaatregelen door middel van het plaatsen van bouwhekken is dinsdag(26-2-'19) begonnen met het verwijderen van de asfaltlaag en vandaag van de asbesthoudende funderingslaag. De grondmonsters die morgen (27-2) worden genomen zullen moeten uitwijzen dat alle asbest is verwijderd. De uitslag van de grondmonsters wordt dinsdag 5 maart verwacht. Als de uitslag negatief is zullen de reguliere werkzaamheden van de reconstructie kunnen worden vervolgd.

Aanwonenden zijn per brief door de gemeente over de situatie ge´nformeerd.

De schoenwinkel aan de Bakkerstraat is normaal bereikbaar.

Onderstaand enkele plaatjes van de werkzaamheden.

 

 
Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.