Electro magnetische velden (EMV) en Beekherstel tijdens werkbijeenkomst gemeenteraad  

beeld (lage resolutie): veel belangstelling voor werkbijeenkomst met 30 belangstellenden op publieke tribune

Op dinsdag 19 maart 2019 boog de gemeenteraad tijdens een (te)lange werkbijeenkomst met twee onderwerpen zich over het beekherstel reuseldal met o.a. het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de Natte Natuurparel De Utrecht en het tweede onderwerp de gezondheidsproblemen in relatie tot straling van Electro Magnetische Velden (EMV)   

Frans Jagt van Waterschap de Dommel trapte af en leidde de raad met behulp van sheets door de beekmaterie met daarbij ook de aanpak van stikstofneerslag door landbouwactiviteiten, industrie en verkeer.

Langdurig regenval (2016) en extreme droogte (2018) zijn ook factoren waar rekening mee gehouden gaat worden

Er wordt druk gewerkt aan grondwerving wat over enkele jaren zal zijn afgerond en de biodiversiteit van natuurgebieden zich weer zal moeten herstellen.

Het gebied Reusel-De Mierden met de Utrecht behoort als Kempenland West ook tot één van de Natura 2000 gebieden in Brabant. 

Mario Graat van de provincie Brabant voegde vulde informatie aan over de natte Natuurparel de Utrecht. 

Hierna kondigde voorzitter Marc Lauwers het tweede onderwerp aan de gezondheidsproblemen voor mensen van ElektroHyperSensiviteit (EHS)(=stralingsgevoeligheid van mensen) in relatie met telecomapparatuur.

Inspreker Wim van den Assum benadrukte in zijn korte betoog de groter wordende problemen voor mensen met (EHS).

Plaatsing van 4G en introductie 5G hebben ook invloed op zijn stralingsluwe en Wifi-vrij natuurcamping Zerofield in Hooge Mierde.

Terugdringen van 4G zendmasten en uitrol van 5G niet eerder te laten plaatsvinden nadat er o.a. 

-duidelijkheid is over gezondheidsrisico's,

-beperken plaatsen van zendmasten,

-maatregelen die getroffen worden om mens en natuur te beschermen,

-risicogroepen als ouderen, kinderen en zieken extra worden beschermd.

Hierna gaf deskundige Leendert Vriens  een (te) lange presentatie over de achtergronden van de gezondheidsrisico's.

De volledige stralingsgevaar presentatie kunt u hier terugzien klik hier

Alle presentaties van beide onderwerpen bekijken klik hier

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.