Controle huisvesting arbeidsmigranten

beeld (lage resolutie):

Op dinsdagavond 19 maart 2019 hebben diverse overheidsinstanties controles uitgevoerd naar de huisvesting van arbeidsmigranten in gemeente Reusel-De Mierden.

Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze economie, dus moeten we zorgen voor goede werk- en leefomstandigheden en een goede integratie in de samenleving.

De groep arbeidsmigranten (voornamelijk uit Oost-Europa) is echter nog onvoldoende in beeld bij de instanties. Doordat vele arbeidsmigranten niet ingeschreven staan bij de gemeente, is niet bekend waar en hoe zij wonen. Hierdoor bestaat het risico dat woonomstandigheden onder de maat zijn.

Geen grote overtredingen

Tijdens de controle zijn zes panden bezocht en is er beslag gelegd op een niet-geregistreerd voertuig. Ook zijn verschillende personen aangetroffen die volgens de Wet basisregistratie personen (BRP) niet zijn ingeschreven in de gemeente. Op het gebied van huisvesting zijn er geen grote overtredingen geconstateerd.  

De controle maakte deel uit van een pilot. Het uiteindelijke doel van deze pilot is het samenstellen van een Kempisch interventieteam. Bij de actie waren, naast de gemeente, ook het UWV, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de politie betrokken.

Het doel van het interventieteam is het signaleren van bijvoorbeeld misstanden zoals onveilige huisvesting. Dit kan dan snel en integraal worden opgepakt, zodat de gemeente een veilige en prettige woonomgeving is en blijft voor alle inwoners en gasten.

 

 
Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.