Inspiratiebundel voor verbetering toegankelijkheid en ervaringsdeskundigen te betrekken

beeld (lage resolutie): Marc de Hond presenteerde in 2016 de bijeenkomst in Utrecht waar het eerste Nederlandse keurmerk voor toegankelijkheid werd uitgereikt

Op vrijdag 29 maart 2019 is door Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Movisie een inspiratiebundel openbaar gemaakt.

Drie jaar na ratificatie van het verdrag, dat de toegankelijkheid(in de breedste zin des woords) voor mensen met een beperking moet verbeteren, blijkt dat er bij veel gemeenten knelpunten zijn om ervaringsdeskundigen te betrekken bij het realiseren van een inclusief beleid.

Gisteren 28 maart 2019 werd de bundel gepresenteerd in de meest toegankelijke gemeente Hardenberg. 

De inspiratiebundel in PDF kent ook 10 inspiratieverhalen vanaf pagina 36.

Van deze inspiratieverhalen was er één bijdrage uit Reusel-De Mierden en deze was tevens van de enige mannelijke deelnemer van de 10 verhalen.

Klik hier voor de inspiratiebundel  klik hier

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.