Commissievergadering met energietransitie, kadernota grondstoffen en bezuiningsvoorstellen 

beeld (lage resolutie):  

Op dinsdag 9 april 2019 zal tijdens de gezamelijke agenda van de commissie ruimte en inwoners een drietal onderwerpen aan de orde komen

1 een presentatie van de regionale energietransitie

2 kadernota grondstoffen om te komen tot een circulaire kempengemeenschap 

3 bezuinigingsvoorstellen begroting 2019-2022

Ongetwijfeld zal punt 3 veel doen stof doen opwaaien omdat de burger het ook gaat voelen in zijn/haar portemonnee. Zo wordt er voorgesteld om de onroerend zaakbelasting te verhogen bovenop de reguliere inflatiecorrectie.

Er worden drie opties genoemd 5, 7 1/2 of 10 % waarbij het voorstel is om te kiezen voor 7 1/2 %. 

Als alle voorstellen doorgaan zal er in 2019 voor een bedrag van ruim 628.000,00 euro worden bezuinigd.

De bezuingings- en ombuigings voorstellen zijn noodzakelijk om te komen tot een meerjarig sluitende begroting.

 

Voor de volledige informatie met agenda zie website gemeente  klik hier

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.