Veiligere oversteek voetgangers Wilhelminalaan 

archiefbeeld (lage resolutie): de rotonde nabij het oude gemeentehuis dat inmiddels is gesloopt  

De gemeente Reusel-De Mierden heeft bekend gemaakt dat eind augustus/begin september 2019 op de rotonde Wilheminalaan / Schoolstraat/Groeneweg vier oversteekplaatsen in de vorm van zebrapaden zullen worden aangelegd

Hierdoor wordt de rotonde weer een stukje veiliger voor de voetgangers. Deze aanleg behoort tot één van de afspraken die is gemaakt bij de afwaardering van de N284 (traject kom Reusel)

 

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.