Kunst- en Cultuurkring op bezoek bij Ger Stallenberg

Lid worden van deze kring is mogelijk na aanmelding (zie onderstaande info)

Ger Stallenberg

foto: Ger Stallenberg ontving in 2012 de cultuurprijs  

Op zondag 17 februari 2013 geeft kunstenaar Ger Stallenberg vanaf 11.00 uur speciaal voor de Kunst- en Cultuurkring Reusel-De mierden in zijn galerie Het Ware Huis, Draaiboom 55, 5094 CB Lage Mierde een inleiding en rondleiding waarin hij het een en ander vertelt over het verschil tussen Art Nouveau en Art Deco.

Hij zal hiernaast ook zijn prachtige werk toelichten.

Vanaf 10.30 uur is zijn zaak open en ontvangt hij de kunst- en cultuurkring met koffie of thee en iets lekkers.

Voor deze bijeenkomst wordt een bijdrage gevraagd van €. 2,50

Mensen die hiervoor belangstelling hebben kunnen lid worden van onze Kunst- en Cultuurkring. We vragen €. 10,00 inschrijfgeld. Misschien mogen we u van harte welkom heten op 17 februari 2013.
Graag aanmelden bij Willemien Veldhoven via email jenwveldhoven@planet.nl of tel. 013 5091767.