Heemkunde werkgroep Reusel stel collectie ten toon

heemkunde reusel

een tentoonstelling van de Heemkunde werkgroep in de voormalige bibliotheek in 2001

De Heemkunde Werkgroep Reusel (HWR) houdt de komende drie maanden een tentoonstelling van de volkskundige collectie die de vereniging de voorbije veertig jaar verzameld heeft. De expositie van foto’s en gebruiksvoorwerpen uit vroeger dagen is te zien in het voormalige gemeentehuis aan de Groeneweg 1 in Reusel. In de maanden mei, juni en juli kan het publiek daar terecht, steeds op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en op vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

De Heemkunde Werkgroep Reusel is in 1971 opgericht. Vanaf het eerste moment is de vereniging actief aan de slag gegaan met het bestuderen van de lokale geschiedenis. Dat heeft een vijftiental boekpublicaties opgeleverd, onder meer over het plaatselijke dialect, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de Reuselse kermis en de plant in het volksgebruik.

Daarnaast heeft de HWR in de loop der jaren een omvangrijke collectie volkskundige gebruiksvoorwerpen verzameld, onder meer rond de landbouwgeschiedenis, het onderwijs en de sigarenindustrie. Ook zijn vele honderden foto’s over Reusel bijeengebracht, zij hebben vooral betrekking op het onderwijs en het familie- en verenigingsleven. Verder hebben leden van de HWR de lokale geschiedenis in beeld gebracht door van bepaalde aspecten (gemeentehuizen, dorpsplattegronden) maquettes te maken.

Omdat de HWR niet beschikt over een permanente expositieruimte, is haar collectie doorgaans opgeslagen in depot. Grote delen ervan zijn nu tijdelijk tevoorschijn gehaald en worden getoond aan belangstellenden. Leden van de HWR zijn op de expositie aanwezig om uitleg te geven over de verzameling. Ook zullen zij bezoekers desgewenst informeren over andere activiteiten van de vereniging, zoals stamboomonderzoek, straatnaamgeving en archeologie. Meer info: www.heemkundereusel.com