Commissieleden Reusel-De Mierden buigen zich dinsdag 28 mei 2013 over licentie lokale omroep

Colleges drie kempengemeenten spraken voorkeur al uit voor Stichting de Kempen in Beeld voor  licentie lokale omroep

Gaat Stichting Streekomroep de Kempen of Stichting de Kempen in Beeld de nieuwe licentie als lokale publieke media-instelling bemachtigen voor de gemeenten  Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden ?

Dinsdag 28 mei 2013 zal deze kwestie worden besproken in een openbare commissievergadering van de gemeente Reusel-De Mierden.

De verwachting bestaat dat beide Stichtingen gebruik zullen gaan maken van hun spreekrecht. Ook wordt er een grote publieke belangstelling verwacht.

Aanvang vergadering 19.30 uur. Plaats: Raadszaal Gemeentehuis

 

De feiten

Het commissariaat van de media heeft in 2008 een positief besluit genomen over het toewijzen van zendtijd aan de Stichting streekomroep de Kempen ingaande 20 mei 2008 voor de duur van 5 jaar

Inmiddels heeft bovengenoemde stichting evenals de Stichting Kempen in Beeld een aanvraag ingediend om de nieuwe licentie als lokale publieke media-instelling te bemachtigen voor de nieuwe periode vanaf 20 mei 2013

De procedure is dat het Commissariaat van de Media (CvdM) een advies vraagt aan de gemeenten te weten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden. Na ontvangst van dit advies zullen ze een beslissing   nemen.

advies college

Op 16 april 2013 hebben de drie colleges van bovengenoemde gemeenten een besluit genomen op basis van eenzelfde advies namelijk als eerste voorkeur uit te gaan voor de Stichting Kempen in Beeld.

Dit besluit zal nu worden voorgelegd aan de gemeenteraden van deze drie gemeenten

De behandeling van dit besluit zal plaatsvinden in de gemeente:

Bladel   commissie Middelen en Algemene Zaken dd. 3 juni 2013 gemeenteraad 20 juni 2013

Eersel commissieavond dd.16 mei 2013  gemeenteraad 30 mei 2013

Reusel-De Mierden commissie inwoners dd. 28 mei 2013 gemeenteraad 11 juni 2013

Het advies van de gemeenteraden zal daarna worden voorgelegd aan het commissariaat van de Media die een uiteindelijk beslissing zullen nemen wat afwijkend kan zijn van het advies van de gemeenteraden.

Indien het commissariaat met de adviezen onvoldoende informatie heeft om tot een besluit te komen kan deze nog een hoorzitting organiseren om meer informatie te krijgen.