Zondagopenstelling Detailhandel snel mogelijk ?

Supermarkten hebben deze wens kenbaar gemaakt.

 

De winkeltijden verordening die dateert van 2005 gaat waarschijnlijk op de schop. Dat blijkt uit een concept raadsvoorstel wat 25 juni 2013 op de agenda staat van de commissie Ruimte.

Door een initiatiefvoorstel van twee kamerleden wordt in de landelijke winkeltijden wet de verantwoordelijkheid voor winkelopenstelling op zondag en /of feestdagen bij de gemeenten neergelegd.

Aangezien deze wet naar verwachting op 1 juli 2013 in werking treedt heeft de gemeente Reusel-De Mierden besloten een nieuwe verordening winkeltijden 2013 vast te stellen om voor de detailhandel in Reusel-De Mierden een algehele zondag openstelling mogelijk te maken.

Met name de supermarkten hebben de wens om op zondag open te zijn.

Na behandeling de commissie ruimte zal het voorstel op 9 juli 2013 ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.

             Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend