Bladel spreek voorkeur uit voor Stichting Streekomroep de Kempen

Bladel

wethouder Veldhuizen(r) en burgemeester Swachten (l)

Donderdag 20 juni 2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente Bladel een besluit genomen met betrekking tot het advies wat uitgebracht moet worden aan het commissariaat van de media (CvdM) inzake de verstrekking van de licentie voor de regionale Streekomroep.

Terwijl het raadsvoorstel luidde de Stichting de Kempen in Beeld als eerste voorkeur aan het commissariaat voor de media te adviseren bleek al snel dat de partijen in Bladel daar niet in mee wilde gaan waarbij ook nog een uitspraak te horen was dat de politiek in Bladel zeker  wel een keuze zou willen maken in tegenstelling tot de gemeenten Reusel-De Mierden en Eersel.

Er was van diverse partijen in de 1 e termijn o.a. het geluid te horen dat ze de laatste weken toch wel door veel mensen benaderd waren om toch een keuze te maken voor de Stichting Streekomroep te Kempen.  

Bladel Transparant kwam met een amendement om een keuze te maken voor de Stichting Streekomroep te Kempen als advies aan het CvdM waar gezien de reacties van de partijen wel eens een meerderheid voor zou kunnen zijn, terwijl er ook nog een amendement van de Vrije Hapertse Partij (VHP) op tafel kwam om toch de keuze aan het commissariaat te laten en geen voorkeur uit te spreken voor n van beide media instellingen.

Unaniem

Reden voor de VHP om terwijl de stemming voor het amendement aan de orde was, nog snel de uitspraak te doen om hun amendement maar in te trekken maar burgemeester Swachten was al gestart met de stemronde voor het amendement van Bladel Transparant.

Met uitzondering van partij Groen Links stemde alle partijen voor dit amendement.

Burgemeester Swachten bracht daarna het amendement VHP nog aan de orde, vroeg of er nog behoefte was aan stemming voor dit amendement of dat er nog tegenstemmers waren waar niet op werd gereageerd waardoor de burgervader de conclusie trok dat unaniem was besloten om een voorkeur uit te spreken voor Streekomroep de Kempen

Het is nu de beurt aan het commissariaat die uiteindelijk nog een hoorzitting zal organiseren en daarna een keuze gaat maken.

 

 

             Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend