Feestelijke bijeenkomst i.v.m. 15 jaar Stibex in Reusel-De Mierden

Gentlemens agreement gemeente: nieuwe Kei in 2016

Lien Lavrijssen

Lien Lavrijssen

Maandag 1 juli 2013 werd in cultureel centrum de Kei in Reusel een feestelijke bijeenkomst gehouden in verband met het 15 jarig bestaan van de Stichting Stibex.

Stichting Stibex, wat staat voor Stichting Beheer en Exploitatie van cultuur en sportfaciliteiten Reusel-De Mierden, keek op de deze avond terug maar ook vooruit naar de toekomst met veel plannen.

Zo gaf facilitair manager van Stibex, Lien Lavrijssen een fraai overzicht over het ontstaan van deze stichting.

Kort samengevat heeft Stibex als doel om gebouwen en terreinen die eigendom van de gemeente Reusel-De Mierden en die gebruikt worden door plaatselijke verenigingen efficiŽnt te beheren en te expoiteren. Op dit moment betreft het cultureel centrum de Kei, sportpark D'n Hoek en met ingang ook de sportparken van Hooge en Lage Mierde en Hulsel/

Wil Vosters wandelt met de aanwezigen, voornamelijk bestuursleden van de verenigingen die gebruiker zijn, door het jaaroverzicht en trekt daarbij conclusie's door de laatste vijf jaren met elkaar te vergelijken.

Wim Lavrijsen

Wim Lavrijsen met het jaarverslag 2012 voor alle gebruikers

Zo is er bv een lichte teruguitgang van het aantal gebruikers waarneembaar 2012 58695 (2011 60075)

Toch is dit voor Stibex geen reden om pessimistisch te zijn. Het eindresultaat van het zalengedeelte van de Kei groeide ten opzichte van 2011 zelfs met bijna zestig procent.

Het structureel ruimtetekost in cc de Kei heeft geleid tot een   gentlemen's agreement van de gemeente.

het gemeentebestuur deed namelijk de toezegging uiterlijk in 2016 een nieuwe huisvestiging te realiseren voor De kei als de Stichting Stibex het groot onderhoud zoveel mogelijk beperkt.

Aan het slot van deze avond kreeg voorzitter Wim Wijlaars uit handen van burgemeester B Swachten de koninklijke onderscheiding Ridder van Oranje Nassau uitgereikt.

Alle foto's klik hier

Wim Wijlaars (R) gefeliciteerd door Jan Lemmens

Wim Wijlaars (R) gefeliciteerd door Jan Lemmens

 

 

              Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend